Certyfikaty

Szkolenia certyfikujące

Aby zaoferować jak najbardziej dopasowane oraz zgodne kursy szkoleniowe, współpracujemy wyłącznie z uznanymi, międzynarodowymi organizacjami certyfikującymi, takimi jak:

Instytut Mobius

INSTYTUT MOBIUS jest światowym dostawcą szkoleń w zakresie poprawy niezawodności, monitorowania stanu i precyzyjnej konserwacji dla kierowników zakładów przemysłowych, inżynierów niezawodności i techników monitorowania stanu, umożliwiając zakładom skuteczne wdrażanie programów poprawy niezawodności poprzez zapewnienie łatwiejszego do zrozumienia i wszechstronnego szkolenia w zakresie niezawodności i analizy drgań za pośrednictwem publicznych, zakładowych i internetowych programów edukacyjnych.

Więcej>

International Councli for Machinery Lubrication (ICML)

ICML jest globalną organizacją non-profit, której celem jest pomoc początkującym w zakresie smarowania w karierze zawodowej. Egzaminy certyfikacyjne ICML są zgodne z ISO 18436 i są dostępne na całym świecie w wielu językach.

Więcej>

Wibrodiagnostyka

Certyfikat Mobius - według ISO 18436-2

  • Poziom 1: Personel dedykowany do zbierania danych i analizy pierwszego poziomu
  • Poziom 2: Personel wykonujący analizę drgań widmowych na prostym sprzęcie oraz posiadający wiedzę o podstawowych aplikacjach poziomu pierwszego (testy zderzeniowe)
  • Poziom 3: Personel wykonujący analizę drgań na zaawansowanym sprzęcie i umiejący wykonywać funkcje takie jak testy zderzeniowe, analiza modalna itp.

Smarowanie

Certyfikat MLA (ICML) - według ISO 18436-4

  • Poziom 1:  Personel posiadający wiedzę na temat praktyk w smarowaniu i przeprowadzający na miejscu analizę smaru
  • Poziom 2:  Personel posiadający zaawansowaną wiedzę na temat analizy smarów i może analizować oraz interpretować raporty z analizy oleju

Certyfikat MLT (ICML)

  • Poziom 1:  Personel posiadający wiedzę na temat praktyk w smarowaniu i przeprowadzający na miejscu analizę smaru
  • Poziom 2:  Personel posiadający zaawansowaną wiedzę na temat analizy smarów i może analizować oraz interpretować raporty z analizy oleju

Ultradźwięki

  • Poziom 1: Personel z wiedzą do wykonywania pomiarów, analiz i raportowania w technologii ultradźwiękowej

Termowizja

  • Poziom 1:  Personel z możliwością wykonywania pomiarów termograficznych w podczerwieni i analizy pierwszego poziomu
  • Poziom 2: Personel posiadający zaawansowaną wiedzę w zakresie analizy w podczerwieni, w tym specjalistyczną wiedzę w zakresie wyboru urządzeń pomiarowych, analizy i raportowania