Analiza olejowa

Najbardziej opłacalna usługa zapobiegająca awariom maszyn.

Olej może dostarczyć wiele informacji o stanie sprzętu i zużyciu instalacji w celu ustalenia właściwej diagnozy stanu mechanicznego układu wyposażenia.

Analizę oleju przeprowadza się w celu ustalenia, czy smar nadal działa dobrze, czy też wymaga wymiany. To wydajne, ale podstawowe podejście zapewnia bardzo szybkie i wartościowe informacje o niewielkiej ingerencji.

I-care oferuje usługi smarowania od 15 lat. Zdecydowaliśmy się założyć zespoły w ramach I-lube, aby zapewnić smarowanie na miejscu, a tym samym uzupełnić nasze usługi. I-lube proponuje również rozwiązania w zakresie przechowywania i obsługi smarów.

Co możesz monitorować?

  • Niewłaściwe użycie / wybór środka smarnego
  • Zużycie komponentów
  • Zużycie poślizgowe
  • Zużycie ścierne
  • Zanieczyszczenia zewnętrzne
  • Niewłaściwy sposób pobierania próbek
  • Nieodpowiednie środki kontroli zanieczyszczenia

Usługi:

  • Smarowanie na miejscu: dostępność doświadczonego i wykwalifikowanego personelu w celu zapewnienia smarowania na miejscu.
  • Plan smarowania: Audyt pomoże ustalić rzeczywisty poziom wydajności Twojego planu smarowania.
  • Analiza smarów: Ponad 40% awarii łożysk pojawia się przed końcem okresu eksploatacji z powodu złego smarowania (zanieczyszczenie, chemia, zużycie).

Więcej informacji na: www.ilube.eu