Predykcyjne utrzymanie ruchu

Predykcyjne utrzymanie ruchu

Gwarantujemy lepszą jakość niż nasi konkurenci dzięki przyjętym standardom.

Flexibility- Elastyczność

 • Dostępność 24/7
 • Wystarczy 1h by inżynier zjawił się na twoim zakładzie
 • Analiza i raport bezpośrednio na Twojej stronie
 • Raport wysyłany w ciągu 24h

Independence-Niezależność

 • I-care nie sprzedaje ani nie naprawia żadnych urządzeń przemysłowych. Nasza diagnostyka jest całkowicie neutralna.

Result- Wynik

 • W zależności od rodzaju umowy, którą wybierzesz, otrzymasz roczne badanie techniczno-ekonomiczne w celu oceny opłacalności umowy.

Expertise- Ekspertyza

 • Obiecujemy wykryć 90% usterek
 • Powiadomimy Cię z ponad miesięcznym wyprzedzeniem o interwencji w 95% przypadków rozpoznania
 • Gwarantujemy skuteczne wykrycie wady w 99% przypadkach naszej diagnozy
 • Po wymianie identyfikujemy główną przyczynę problemu, aby zapobiec jego ponownemu wystąpieniu.

Nasze metody

Wibrodiagnostyka

Wibrodiagnostyka zapewnia wczesne wykrycie problemów z wirującymi maszynami, takimi jak skrzynie biegów, silniki i silniki Diesla.

Więcej>

Technologia Termowizyjna

Termowizja daje doskonały pogląd na wszelkie nadchodzące problemy, za pomocą mierzalnego wskazania temperatury.

Więcej>

Technologia Ultradźwiękowa

Ultradźwięki to jedna z bardziej elastycznych technologii monitorowania stanu, dostępna na rynku.

Więcej>

Analizy olejowe

Najbardziej opłacalna usługa zapobiegająca awariom maszyn.

Więcej>

Działania naprawcze

Osiowanie laserowe i wyważanie online

Więcej>

Zdalna analiza

To hybrydowe podejście redukuje czas i umożliwia zdalną analizę, dzięki czemu koszty są znacznie tańsze niż tradycyjne rozwiązania.

Więcej>

Zaawansowana diagnostyka

Więcej>

Bezpieczeństwo jest Twoim (naszym) priorytetem

Szacunek dla człowieka jest jedną z trzech podstawowych wartości I-care. Wystrzeganie się wypadków w zakładach produkcyjnych to nie tylko cel, ale nasza rzeczywistość w środowisku pracy.

Aby to osiągnąć, wszyscy inżynierowie I-care są w pełni przeszkoleni w zakresie aktualnych przepisów BHP i bezpiecznych praktyk.

Wszyscy pracownicy zaangażowani w niniejszą umowę są w posiadaniu następujących dokumentów:

 • VCA LH
 • Dowód bezpieczeństwa od Klienta
 • Procedury dla każdego rodzaju pomiaru, który należy wykonać (wibrodiagnostyka, prąd, ultradźwięki, podczerwień, olej, osiowanie laserowe, wyważanie)
 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie w zakresie używania gaśnicy
 • Certyfikat BA5 
 • Kask spełniający zasady bezpieczeństwa
 • Ochronne obuwie według Twoich zasad bezpieczeństwa
 • Okulary ochronne według Twoich zasad bezpieczeństwa
 • Ochrona słuchu według Twoich zasad bezpieczeństwa