Optymalizacja Czasu Pracy

Efektywny czas pracy to procent poświęconego czasu na zadanie z planowanego czasu na jego wykonanie. Większość szacunków umieszcza ten procent czasu w zakresie 20-30%, przy czym najlepsi pracownicy są często uważani za tych, którzy działają w zakresie 50-55%.

Nawet w najlepszych firmach, co najmniej 45% czasu jest tracone na czynności związane z czasem nieefektywnym, takim jak czas podróży, wycieczki do magazynu, oczekiwanie na instrukcje, oczekiwanie na sprzęt itd. Nigdy nie wyeliminujemy całkowicie tych działań, ale dzięki dyscyplinie możemy je zmniejszyć i zwiększyć wydajność do 50%.

Oto nasze metody:

Zarządzanie częściami zamiennymi

Części zamienne są siłą napędową inżynierii niezawodności i wydajności zakładu. Żadna instalacja nie może pracować na wysokim poziomie wydajności bez niezawodnego dostarczania funkcjonalnych części zamiennych. Części zamienne stanowią fundament, na którym zbudowano niezawodność działania. Dlatego niezbędne jest odpowiednie przechowywanie, obróbka i szybki dostęp do wymaganych części. Jednak części zamienne są często pomijanym czynnikiem wpływającym na wyniki niezawodności.

Więcej>

Instrukcje pracownicze, Procedury

Jednym z głównych problemów firm jest zarządzanie wiedzą w celu przeniesienia jej z doświadczonych techników na nowych pracowników. Dotyczy to w szczególności takich tematów, jak akcje Lock Out Tag Out, zaawansowane przeglądy czy konserwacja sprzętu.

Więcej>

EMP

Plan konserwacji sprzętu (Equipment Maintenance Plan - EMP) nie tylko identyfikuje określone zadania niezbędne do minimalizacji skutków awarii, ale także zawiera informacje, które kierują harmonogramem zleceń pracy i zapewnia stosowne informacje do budżetowania zasobów utrzymania ruchu i komunikowania wymagań dotyczących przestojów operacji.

Więcej>