Lider innowacyjnych rozwiązań

Wzrost gospodarczy napędza innowacje i udoskonalenia technologiczne. We wszystkim, co robimy, dążymy do trwałych relacji i pomocy naszym klientom oraz szerokiemu gronu branży, stymulować innowacje i wydajność. Takie działania mają na celu wywołanie pozytywnego wpływu na życie ludzi poprzez bezpośrednie obniżenie kosztów produkcji, a co za tym idzie –  wyższą wydajność.

PLATFORMA SZYBKIEGO WDROŻENIA SAMOKONFIGURUJĄCYCH SIĘ I ZOPTYMALIZOWANYCH USŁUG PREDYKCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU

Celem programu PROPHESY jest przyspieszenie szerszego wdrażania i przyjmowania optymalnych, adaptacyjnych i samokonfigurowalnych usług PdM nowej generacji. Kilka wyzwań i najnowsze trendy w Przemyśle 4.0 oraz przyjęcie praktyk PdM w coraz większym stopniu sprawiają, że rynek potrzebuje nowej platformy PdM odpowiadającej na wszystkie wymagania. Platforma ta powinna umożliwiać kompleksowe opracowywanie, wdrażanie i operacjonalizację adaptacyjnych, samokonfigurowalnych usług PdM

 Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 766994

Dowiedz się więcej >

SPOSÓB NA POKONANIE GRANIC OBECNEJ TECHNOLOGII DANYCH W PRZEMYŚLE PRODUKCYJNYM

Za pomocą opracowania i zastosowania podejścia Big Data jako podstawową infrastrukturę:

  • łączącą przetwarzanie danych online (przetwarzanie strumieniowe) i przetwarzanie danych wsadowych tak efektywnie, jak to możliwe;
  • torującą drogę dla narzędzi analitycznych w czasie rzeczywistym i predykcyjnego utrzymania ruchu.

 Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 pod numerem referencyjnym Manunet MNET17 / ICT-1140 - agencje finansujące Manunet: region Lombardii i Walonii

Dowiedz się więcej >

WDROŻENIE ZAŁOŻEŃ PRZEMYSŁU 4.0 Z WYKORZYSTANIEM PRZEMYSŁOWEGO INTERNETU RZECZY (IIoT) I CZUJNIKÓW DO PREDYKCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM

Zapewnienie dostępu do technologii Przemysłu 4.0 w sektorze spożywczym poprzez ograniczenie strat produkcyjnych spowodowanych nieplanowaną konserwacją monitorowanych zasobów oraz wydłużenie żywotności czujników IIoT zasilanych bateryjnie.

 ​  Program Unii Europejskiej Horyzont 2020. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy o grant nr 777455

Dowiedz się więcej >

TWORZENIE DEDYKOWANEGO EKOSYSTEMU NIEZAWODNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W oparciu o strukturę chmury, sieci inteligentnych czujników i przenośny kolektor danych wykorzystujący wbudowane algorytmy sztucznej inteligencji, mamy na celu zwiększenie konkurencyjności inżynierów terenowych i rozszerzenie oferty produktów dla Przemysłu 4.0. Smart-R4F przyniesie również znaczne korzyści ekonomiczne (miejsca pracy, zrównoważony rozwój) naszym partnerom i Walonii.

PRZEKSZTAŁCENIE DANYCH Z MASZYN W INTELIGENCJĘ PROCESOWĄ

Zespół Wydajności Zasobów opracował unikalny model hybrydowy, który łączy monitorowanie online z modelami fizycznymi i danymi historycznymi. Model hybrydowy doskonali wiedzę o zachowaniu maszyny, zwiększa jakość modelu i coraz dokładniej identyfikuje stan techniczny maszyny.

Dowiedz się więcej >

 

Rozwiązania dla elektrowni szczytowo-pompowej - Pumped Electricity Plant Solution (PEPS)

Zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i jej przerywana produkcja doprowadziły do rosnącego zapotrzebowania na technologie magazynowania energii. Celem magazynowania jest zaś zbilansowanie produkcji z popytem lub zapewnienie stabilności sieci.

PEPS to innowacyjna koncepcja modułowa, łatwo odtwarzalna, pilotowana i monitorowana zdalnie zbudowana w koncepcji Utrzymania Ruchu 4.0. Jest to zrównoważona alternatywa dla magazynowania energii w baterii.

Dowiedz się więcej >