Wielki sukces gier biznesowych I-care podczas Lean Challenge Germany

Wielki sukces gier biznesowych I-care podczas Lean Challenge Germany

I-care wziął udział w Lean Challenge Germany zorganizowanym przez Conor Troy pod koniec kwietnia 2019 w Heidelbergu. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli szansę zagrać w I-plan i I-buid - gry biznesowe stworzone przez I-care.

Aktualności I-care Talent 17 maja 2019

Pod koniec kwietnia 2019 odbył się Lean Challenge organizowany przez Conor Troy w Heidelbergu, w Niemczech.
Jako partner Conor Troy, I-care miał okazję aktywnie uczestniczyć w tym obowiązkowym wydarzeniu dla niemieckich liderów branży.

Czym jest Lean Challenge?

The Lean Challenge is a two-day event that helps to get in touch with other companies with a central focus on lean management and processes. Besides exciting readings and presentations, there is the famous "Lean Challenge" : during 5 hours, about 20 teams from different companies compete against each other in several lean games. The Lean Challenge is inspired by Olympic games and the idea of connecting businesses.

Lean Challenge to dwudniowe wydarzenie, które pomaga nawiązać kontakt z innymi firmami opierającymi swoją działalność na  procesach związanych z lean management. Oprócz inspirujących wykładów i prezentacji, odbyło się również słynne „Lean Challenge”: w ciągu 5 godzin, około 20 zespołów z różnych firm konkurowało ze sobą w grach typu Lean Management. Lean Challenge inspirowane jest igrzyskami olimpijskimi i ideą łączenia firm.

I-plan & I-build : 2 gry stworzone przez I-care opierające się na metodologi lean 

At this occasion, the teams from several industries experienced our two business games : I-plan & I-build. These two games are part of the training program offered by I-care. They allow, in a fun way, to train people active in industrial maintenance about shutdown management optimisation, planning & scheduling. The games call on following abilities : strategy, coordination, collaboration and agility.
Podczas Lean Challenge zespoły stworzone z zawodników z kilku branż zagrały w nasze dwie gry biznesowe: I-plan i I-build. Te gry są częścią programu szkoleniowego oferowanego przez I-care. Pozwalają one w zabawny sposób szkolić specjalistów w zakresie konserwacji maszyn przemysłowych, optymalizacji zarządzania procesami, planowania i tworzenia harmonogramów napraw. Gry wymagają następujących umiejętności: strategii, koordynacji, współpracy i elastyczności.

skupiony zespół podczas gry w I-build

skupiony zespół podczas gry w I-build

walka z wyzwaniem I-build

walka z wyzwaniem I-build

pełna współpraca uczestników podczas tworzenia zamówienia w grze I-plan

pełna współpraca uczestników podczas tworzenia zamówienia w grze I-plan

zespół tworzący strategię podczas gry I-plan

zespół tworzący strategię podczas gry I-plan

Europejski Lean Challenge 2020

W przyszłym, 2020 roku, dzięki współpracy Conor Troy i I-care kolejna międzynarodowa edycja Lean Challenge odbędzie się w Brukseli!

Great challenges offer the perspective of great success! In everyday life, can you easily handle your tasks and can you rely on your teams? Are you successful because you focus on lean management, unlocking the potential of your people and your business? Prepare yourself and come with your best team, compete with the best lean teams and benefit from a unique event.

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w kolejnej edycji? Chcesz być informowany o nowościach i aktualnościac dotyczących Lean Challenge 2020? Kliknij przycisk poniżej.

O I-care

Od 2004 roku I-care Group jest międzynarodowym liderem w zakresie rozwiązań predykcyjnego utrzymania ruchu i niezawodności. Siedziba główna firmy znajduje się w Belgii, natomiast filie reprezentujące znajdują się w ponad 15 krajach na całym świecie. Zespół I-care tworzy zespół ponad 300 wyspecjalizowanych inżynierów, obsługujących Klientów w każdym miejscu na świecie. I-care oferuje szeroką gamę produktów o wysokiej wartości dodanej, szkoleń i usług służących do przewidywania, doradzania i towarzyszenia klientom przemysłowym w zoptymalizowanych planach utrzymania ruchu, niezawodności i dostępności produkcji przy kontrolowanych kosztach poprzez zmniejszenie ryzyka nieplanowanych przestojów.

Chcesz poznać szczegóły?

Chcesz się dowiedzieć jak I-care może pomóc zredukować przestoje w Twojej fabryce? Skontaktuj się z nami telefonicznie +48 (0) 602 763 605, +48 694 418 418, bądź mailowo: biuro@icareweb.com.