Wrench Time Optimisation

Sleuteltijd of wrench time is de tijd die een technicus tijdens zijn werkdag effectief besteedt aan handelingen die een meerwaarde hebben voor de productie. In zijn eenvoudigste vorm betekent dit dat de technicus effectief aan de machine aan het werk is. Uit de meeste schattingen blijkt dat deze tijd tussen de 20 en 30 % bedraagt, terwijl de topondernemingen een percentage halen van 50-55%. Dit impliceert dat zelfs in de beste ondernemingen, er  45% van de tijd verloren gaat aan handelingen zonder toegevoegde waarde zoals verplaatsingen, wachten op instructies, wachten op gereedschap, enz.

We zullen er nooit in slagen om al deze activiteiten uit te schakelen maar met enige discipline, goede procedures en een doeltreffende organisatie kunnen we dit percentage wel verminderen om tot een prestatieniveau te komen van om en bij de 50 %.

Hiertoe zetten wij de volgende methodes in:

Spare parts management (Voorraadbeheersing)

De onderdelen vormen de ruggengraat van de reliability en productiecapaciteit van een industriële onderneming. Er is geen enkele vestiging die optimaal kan presteren zonder een betrouwbare voorraad van onderdelen. Daarom is een aangepaste opslag, verwerking en toegang tot de voorraad van onderdelen onmisbaar. En desondanks blijven de onderdelen het meest verwaarloosde luik wanneer het gaat over de resultaten van de reliability.

Read more>

Werkinstructies / Operationele procedure

Een van de grootste problemen van een efficiënte onderneming is het kennisbeheer waarbij de kennis van de ervaren technici wordt overgedragen naar nieuwkomers. Dit is in het bijzonder het geval voor topics zoals de handelingen met het oog op de consignatie en beveiliging van machines maar ook voor complexe onderhoudshandelingen of onderhoud van installaties onder druk.

Read more>

EMP - Equipment Maintenance Plan

Het EMP definieert niet alleen de taken met het oog op het beperken van de gevolgen van storingen, maar bevat ook informatie die u zal toelaten om het werk beter te plannen en de vereiste budgetten voor deze werken beter te kunnen inschatten. Bovendien kan aan de hand van dit plan aan de verschillende betrokkenen gecommuniceerd worden over de downtime nodig voor deze interventies.

Read more>