Operational Excellence

RCA

Elke dag krijgen ondernemingen te maken met de onvoorziene uitval van machines of met problemen te wijten aan menselijke fouten. Dit overkomt alle organisaties, hoe kort of lang ze ook bestaan. Wat deze organisaties wel van elkaar onderscheidt is hun capaciteit om de oorzaken van deze storingen te achterhalen, uit te schakelen en zo te vermijden dat het probleem zich nog eens voordoet

Read more >

Planning 

Een doelgerichte planning is de sleutel tot een optimale maintenance. Deze planningsfase is noodzakelijk om te groeien van een reactieve naar een proactieve organisatie. De planning en de realisatie van proactieve acties zullen het aantal reactieve taken aanzienlijk verminderen.

Read more>

Shutdown management