Assessment & Strategy

Assessment (Evaluatie)

De assessment verschaft een kritische analyse en beoordeling van het werkproces of de organisatie in het licht van een procedure, een norm of goede praktijken, om de mogelijke tekortkomingen te identificeren. Deze evaluatie dient te worden beschouwd als een identificatieproces van de zaken die voor verbetering vatbaar zijn.

Read more>

Kriticiteitsanalyse

Dit is de rangschikking van de machines op basis waarvan de verschillende onderhoudsstrategieën zullen worden bepaald, aan de hand van een aantal aspecten zoals business, veiligheid, milieu, kwaliteit, enz.

Read more>

Roadmap van de maintenance strategie

Aan de hand van de kriticiteitsanalyse kunnen we de verschillende maintenance strategieën definiëren in functie van de kriticiteit van elke machine (hoog, gemiddeld, laag).

De analyse van de falingstoestand en de acties die eruit voortvloeien worden aangepast aan deze niveaus van kriticiteit. De voorgestelde oplossingen gaan van een volledig RCM tot curtaieve maintenance al naar gelang van de betreffende uitrustingen