Oil Analysis

De meest rendabele service om defecte machines te vermijden.

Olie wordt vaak het vitale orgaan genoemd van de machine, en vertelt inderdaad veel over de toestand van de machine en over de slijtage. Aan de hand van de olie kan er een relevante diagnose worden gesteld over de algemene mechanische staat van het systeem. De olieanalyse bepaalt of een smeermiddel nog steeds naar behoren werkt of aan vervanging toe is.

Deze doeltreffende maar basic methode verstrekt op heel korte tijd belangrijke informatie zonder dat er een grote kost tegenover staat.

I-care™ biedt sinds ongeveer 15 jaar diensten aan voor smering. Om onze dienstverlening nog uit te breiden, hebben we beslist teams samen te stellen binnen I-lube die kunnen instaan voor alles wat te maken heeft met de on-site smering.

Wat kan er worden gemonitord? 

 • Onjuist gebruik van het smeermiddel / Foute smeermiddel
 • Timing van de  afvloeiingen
 • Slijtage van de onderdelen
 • Wrijving
 • Slijtageweerstand
 • Externe vervuiling
 • Slechte praktijken bij bedizening / sampling
 • Ondoeltreffende vervuilingscontrole

Onze diensten:

 • On-site smering: gekwalificeerd personeel met ervaring staat in voor de smering ter plaatse.
 • Smeringsplan:  via een audit wordt het huidige prestatieniveau van uw smeringsplan bepaald.
 • Analyse van het smeermiddel:  ruim 40 % van de kapotte lagers zijn te wijten aan problemen met de smering (ongeschikt smeermiddel, hoeveelheid, kwaliteit, zuiverheid).

Meer info op www.ilube.eu