Corrective Actions

1. Laser Uitlijning

Vooreerst is het belangrijk om te weten waarom machines moeten worden uitgelijnd.

Slecht uitgelijnde systemen worden beschouwd als een van de grootste oorzaken van de uitval van machines. Een slechte uitlijning genereert extra druk op de lagers, mechanische afdichtingen, interne onderdelen en motoraandrijving.

Dit leidt tot:

 • Vroegtijdige slijtage van de lagers, afdichtingen, pakkingen,…
 • Oververhitting van de lagers
 • Overmatige trillingen
 • Speling op de verankeringen
 • Extra energieverbruik

Daarom is het van fundamenteel belang om regelmatig de uitlijning van uw installaties te controleren en indien nodig te corrigeren. Hiertoe is het belangrijk om te beschikken over zeer nauwkeurig en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk materiaal. Zo vermijdt u niet alleen een vroegtijdige slijtage maar houdt u de interventie ook zo kort mogelijk zodat het productieproces geen vertraging oploopt.

Het principe van een laseruitlijning bestaat erin de relatieve verplaatsing te bepalen van een laserstraal die aan de ene zijde van een as wordt geplaatst. Deze straal wordt gereflecteerd door een spiegel aan de andere zijde  van de koppeling. De relatieve verplaatsing wordt gemeten tijdens het manueel roteren van de aslijn. Na verwerking van de gegevens geeft de software de nodige correcties aan.

I-care™ stelt verschillende soorten apparaten voor met als belangrijkste onderscheid de complexiteit en het aantal uit te lijnen machines. Elk toestel voor laseruitlijning van I-care™ heeft zijn eigen kenmerken.

Voordelen?

 • Minder energieverbruik
 • Minder grote belasting (mechanisch, thermisch,...) van de onderdelen van de installatie
 • Kleinere impact van de machines in termen van verhitting en trillingen
 • Mogelijkheid tot het uitlijnen in functie van de doelwaarden.
  • Voor tandwielverbindingen bijvoorbeeld zijn er randen nodig voor een goede smering van de tandwieloverbrenging.
  • Thermische uitzetting
  • Slide bearings (dynamische beweging)
 • Precisie

Wat kan er worden gemonitord?

Alle installaties met een koppeling (motorpomp, gemotoriseerde ventilator, turbomachine, gemotoriseerde tandwielkast, ...)